Sinekler ve zehirli ilaçlar

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı :

Konu: Sinekler ve ilaçlama Hak.

Büyükada, 13 Temmuz 2009

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na

Bilindiği gibi belediyelerin sinek, sivrisinek ve böceğe karşı uyguladığı ilaçlama yöntemi doğaya ve insan sağlığına zarar vermektedir. Yapılan ilaçlamanın kanserojen olduğu konusunda ciddi uyarılar bulunmaktadır. Buna rağmen Adalar Belediyesi yıllardan beri ilaçlamaya devam etmektedir. Yapılan ilaçlamanın hiç değilse insanların yoğun ilaç bulutundan kaçmalarını sağlayacak şekilde önceden haber verilmiyor olması bir yana sokakta yürüyen ve oturanların üzerine bile ilaç sıkılıyor olması bu felaketin başka bir boyutudur.

İlaçlama konusunda daha önce Adalar Belediye Başkanlığı?na dilekçe verilmiş ve mektuplar yazılmıştır. İstanbul Çevre Konseyi ilaçlamanın durdurulması konusunda valiliğe başvurulmuş valilik Kartal Belediyesi?ne bu konuda yazılı emir iletmiştir. Bu yazışmalar Adalar Postası?nda yayınlanmıştır ve bu yazışmalar muhakkak belediyemizin de bilgisi ve arşivi dahilindedir.

Doğaya ve insan sağlığına zararlı olduğu kesin olan ve özellikle sinek ve sivrisinekle mücadelede hiçbir etkisi ve anlamı olmayan ilaçlama eylemine derhal son verilmesini belediyemizden rica ediyoruz.

Sinek ve sivrisinek mücadelesi bu işin kaynağında yapılmalıdır. Çöp sorunun halli bunun en temel noktalarından biridir. Dolayısıyla çöp sorunun belediyemiz tarafından biran önce çözüme ulaştırılacağını umuyoruz. Benzer şekilde bahçe, orman ve boş arazilerdeki kuyu, fosseptik, lağım açıkları ve su birikintilerinin denetlenmesi de bunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. İSKİ ve Orman Amirliği?yle birlikte bunun belediyemiz tarafından ele alınacağını umuyoruz ve yapılacak girişimlerden Adalar halkının ve derneğimizin bilgilendirilmesini bekliyoruz.

İlaçlama konusunda belediyemizden ivedilikle cevaplandırmasını istediğimiz sorular şunlardır:

1. Adalar ilçesinde ilaçlamada kullanılan kimyasal maddenin üretici firması ve içerdiği kimyasal maddeler ve üreticinin ve Sağlık Bakanlığı?nın bu malzeme ve kullanımıyla ilgili olarak verdiği bilgiler nelerdir?

2. Kullanılan ilacın çevreye ve insan sağlığına etkileri konusunda belediyenin elinde hangi bilimsel rapor bulunmaktadır?

3. Yapılan ilaçlamanın hedefi ve bu hedefe ulaşışımı konusunda belediyenin elinde hangi bilimsel inceleme ve rapor bulunmaktadır?

Bu soruların cevaplarını içeren rapor ve belgelerin ivedilikle derneğimize ulaştırılmasını rica ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


Adalar Belediye Başkanlığından gelen cevap

T.C. İSTANBUL ADALAR BELEDİYESİ
Fen İşleri Müdürlüğü
Sağlık Birimi

SAYL34.M.6.ADA.0.11/.288 KONU:

12/08/2009

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

İlgi:13.07.2009 tarih ve 33 sayılı yazınız.

İlçemiz dahilinde yapılan vektörle mücadele ve ilaçlama tüm ilçelerde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır.Yine halkımızın talebi üzerine kapalı alanlarda yapılan ilaçlama (ev ve işyeri )için kullanılan tüm preparatlar Büyükşehir Belediyesinden talebimiz doğrultusunda ücretsiz temin edilmiş ve ücretsiz olarak hizmet verilmektedir.
Açık alanda yapılan ilaçlamalar her adada haftada 1 gün olarak ,etkin dozda ve daima gece yapılmaktadır.
Açık ve kapalı alan ilaçlamalarının denetimi ve kontrolü Sağlık Bakanlığınca verilen sertifikaya sahip veteriner hekimimizce yapılmaktadır.İlaçlama hizmeti insan,toplum ve hayvan sağlığı(evcil hayvanlar,anlar) gözetilerek en hassas şekilde ve titizlikle yapılmaktadır.Birincil mücadele larva mücadelesidir
Teslim alman tüm preparatlar Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandınlmıştır.Konuyla ilgili belge ve bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesinden temin edilebilir. Bilgilerinize arz ederim.

Dr.Mustafa FARSAKOĞLU
Belediye Başkanı