salas-1

salas-2

“Farsakoğlu’ndan önce”


Birinci Müracaat:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  : 6
Konu: Salaş yapı

Büyükada, 21 Şubat 2009

ADALAR KAYMAKAMLIĞI’na

Kınalıada Vapur İskelesi çıkışında, ekli resimde de göründüğü gibi kıyı çizgisi üzerine, çok yakın zamanda inşa edilerek kondurulan salaş yapının:

1) Mülkiyeti kime aittir?
2) Kiracısı var mıdır?
3) Salaş yapı ilgili makamlardan inşaat izni alınarak mı yapılmıştır?
4) Salaş yapının mevcudiyeti resmi ve mes?ul dairelerce kayıt altına alınmış mıdır?
5) Kanunlara aşina olanlarca bariz bir şekilde kaçak olduğu şüphe götürmeyen bu salaş hakkında bilhassa  Kaymakamlığın kanuni takibatı var mıdır?

Beş başlık altında sorduğumuz bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu amir hükümlerine istinaden  İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği?ne verilmesini saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada – İstanbul


ikinci müracaat:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 7
Konu: Salaş yapı

Büyükada, 21 Şubat 2009

V NUMARALI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Kınalıada Vapur İskelesi çıkışında, ekteki resimde de görüldüğü gibi kıyı çizgisi üzerine, çok yakın zamanda inşa edilerek kondurulan salaş yapı için müdürlüğünüzden izin alınmış mıdır?

Kıyı Kanunu?nu ceza hükümleri 15. maddesinin 4. paragrafındaki ??kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi halinde,?? ifadesiyle tarif ettiği suçun Kınalıada sahil-i deryasını husule getiren emsalsiz Kınalı çakılların üzerine çimentolu harç dökülerek işlendiği, yerinde yapılacak bir incelemeyle görülecektir. Bu itibarla:

İzin alınmamış ise ilgili kanunlar ve mevzuatı çerçevesinde gereği hususunu saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada – İstanbul


salas-3

“Farsakoğlu’ndan sonra”