KENT KONSEYİNDE ÇARPIK YAPILAŞMANIN TEZAHÜRLERİ


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 2018-150

Konu : İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi 20 pafta, 83 ada, 9 parsel’le ilgili

Büyükada, 19.10.2018

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Alemdar Mah. Ankara Cad. 11
Cağaloğlu – Fatih – İstanbul

Kurumunuzun İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi’nde 20 pafta, 83 ada, 9 parsel’de kayıtlı bahçe ve yapıların kullanımıyla ilgili Adalar Belediyesi Başkanlığı’yla 2007 yılında bir sözleşme imzalanmış olduğu bilinmektedir.

Derneğimizi tüzüğü gereği yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak bu sözleşmenin ve eğer bu parsel ve üzerindeki emlakla ilgili daha sonra Adalar Belediye Başkanlığı’yla yapılmış herhangi bir anlaşma, sözleşme ya da tahsisatın belgelerinin birer örneğini derneğimiz adresine taahhütlü olarak göndermenizi diliyoruz.

Selamlarımızla,

Engin Damcı
(Dernek yönetim kurulu üyesi – yetki belgesi eklidir)


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 2018-151

Konu : İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi 20 pafta, 83 ada, 9 parsel’le ilgili

Büyükada, 19.10.2018

T.C. Adalar Belediyesi Başkanlığı
Büyükada, Altınordu Caddesi 2
TR-34970 Adalar – İstanbul

Adalar Belediyesi Başkanlığı’nın İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi’nde 20 pafta, 83 ada, 9 parsel’de kayıtlı bahçe ve yapıların kullanımıyla ilgili İstanbul Valiliği Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’yla 2007 yılında bir sözleşme imzalanmış olduğu bilinmektedir.

Derneğimizi tüzüğü gereği yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak bu sözleşmenin ve eğer bu parsel ve üzerindeki emlakla ilgili daha sonra Adalar Belediye Başkanlığı’yla yapılmış herhangi bir anlaşma, sözleşme ya da tahsisatın belgelerinin birer örneğini derneğimiz adresine taahhütlü olarak göndermenizi diliyoruz.

Selamlarımızla,

Engin Damcı
(Dernek yönetim kurulu üyesi – yetki belgesi eklidir)

Önemli not:
Kamu kurumlarıyla yaptığımız yazışmalardaki aksaklıklar nedeniyle bilgi edinme hakkımızı kaybetmemek için dilekçemizdeki sorulara zorunlu yasal süre olan 15 takvim günü içinde cevap almamız halinde tarafınızın bilgi sakladığını derneğimiz yönetim kurulu kararı gereği 4982 sayılı yasa gereği Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na bildirmek zorunda olduğumuzun dikkate alınmasını önemle rica ederiz.


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 2018-152

Konu : İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi 20 pafta, 83 ada, 9 parsel’de tescilli yapılarla ilgili

Büyükada, 21.10.2018

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Küçük Ayasofya Mahallesi Hisardibi Çıkmazı No:1
Fatih – İstanbul
Tel: 0212-512 09 20 Faks: 0212-528 31 13
istanbulkurul5@kultur.gov.tr

2007 yılında bir süreliğine şartlı olarak Adalar Belediyesi Başkanlığı’nın kullanımına tahsis edilen ve bugüne kadar Adalar Belediyesi Başkanlığı’nın kullandığı İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi’nde 20 pafta, 83 ada, 9 parsel’de kayıtlı 1083 metre kare alan üzerindeki bahçe ve yapıların mülkiyeti tam hisseli olarak Maliye Hazinesi’ne ait olmak üzere 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararla tescilli olduğu (1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Raporu, Cilt 3, sayfa 786 (312)) bilinmektedir. Bu alan üzerinde bulunan tescilli bir yapı 2010 yılında yıktırılmış ve bugüne kadar da yenisi yapılmamıştır.

Tescilli yapılar 2863 yasa gereği Koruma Bölge Kurulunuzun denetiminde olduğuna göre yıktırılan yapının, yapılan yıktırımın, bugüne kadar hiçbir yenilemenin yapılmamış olmasının, konuyla ilgili kamu kurumlarıyla yapılmış yazışmaların tüm bilgi ve belgelerin kurulunuzda bulunuyor olması gerekir.

Derneğimizi tüzüğü gereği yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak bu konuyla ilgili tüm kurul kararlarınızın ve yukarda sıraladığımız bilgi ve belgelerin birer örneğini derneğimiz adresine taahhütlü olarak göndermenizi diliyoruz.

Selamlarımızla,

Engin Damcı
(Dernek yönetim kurulu üyesi – yetki belgesi eklidir)


2018-151 SAYILI DİLEKÇEMİZE ADALAR BELEDİYESİNİN VERMİŞ OLDUĞU YETERSİZ CEVAP

SAM_9206