İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 32

Konu: Atık su ve deniz kirliliği Hak.

Büyükada, 13 Temmuz 2009

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ ne

Bilindiği gibi Marmara Denizi giderek kirlenmektedir. Bu kirliliğin temelinde yatan en önemli etkenin İSKİ? nin denize boşalttığı kirli ya da atık su (kanalizasyon) olduğu bilinmektedir.

Adalar İlçesi?nde yaşayan İstanbullular denizle çok yakın ve yoğun bir ilişki içindedir ve dolayısıyla denizin niteliğinin ve biyolojik yapısının değişmesinden, kalitesinin düşmesinden birinci dereceden etkilenmektedir.

Geçen yıl İSKİ tahliye hattındaki hata yüzünden Heybeliada Çam Limanı uzun süre büyük bir kanalizasyon kirliliğiyle karşılaşmıştır. Benzer şekilde daha önce Büyükada Kumsal mevkiinde adalıların denize girdiği noktada İSKİ tahliye hatası sonucu denizde yüzenlerin üzerine kanalizasyon boşalmıştır. Deniz kirliliğinin belirgin bir ifadesi olarak Sedefadası ve Büyükada arasındaki deniz, Niandros kıyıları ve Kurşun Burnu mevki (ki özellikle bu son iki bölge Adalıların her zaman midye topladığı alanlardır) artık yüzülemez olmuştur.

Derneğimiz Marmara Denizi suyundaki bu kirliliği ve nedenlerini kaygıyla izlemektedir. Bu konudaki bilgiler muhakkak belediyelerin ve İSKİ? nin elinde ölçümler, bilimsel tahliller ve raporlar şeklinde vardır.

1. İSKİ Adalar ilçesindeki atık suyu (kanalizasyonu) hangi yoğunlukta Adalar çevresinde hangi noktalara boşaltmaktadır?

2. Bu tahliyenin deniz suyunun kirlenmesi üzerindeki etkisi konusunda İSKİ? nin elinde bilimsel rapor var mıdır?

3. Bu tahliyenin deniz kirliliği üzerindeki etkisi hangi aralıklarla ne şekilde izlenmekte ve ölçülmektedir ve yapılan tahlillerin bilimsel sonuçlarına derneğimiz ne şekilde ulaşabilir?

4. Adalar ilçesinden denize boşaltılan kanalizasyon ne şekilde arıtılmakta ve arıtma sonucu ortaya çıkan atık ne şekilde tahliye edilmektedir?

Bu soruların cevaplarını içeren rapor ve belgelerin ivedilikle derneğimize ulaştırılmasını rica ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokak No. 30 Büyükada – İstanbul


Bu Konuda İSKİ derneğimize bilgi vermemiştir.

Bunun üzerine 1 Ağustos 2010 tarih 57 sayılı yazımız ile bir kerre daha konununun üzerine gidilme ihtiyacı hissedilmiş olup keyfiyet aşağıda adalar kamu oyununun bilgisine arz edilmiştir.


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  : 57
Konu: Atık su ve deniz kirliliği Hak.
Büyükada, 1 Ağustos 2010

  İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ ne

Geçen yıl 13 Temmuz 2009 tarihli yazımıza bugüne kadar cevap alamadık. Bu yazımızı ekte tekrar yolluyoruz ve yasal olarak yanıtlamakla yükümlü olduğunuz soruları aşağıda yineliyoruz. Umarız bu yazımızı ivedilikle yanıtlarsınız.

Konu ve sizden yanıtlamanızı beklediğimiz sorular şöyle:

Bilindiği gibi Marmara Denizi giderek kirlenmektedir. Bu

Kirliliğin temelinde yatan en önemli etkenin İSKİ? nin denize boşalttığı kirli ya da atık su (kanalizasyon) olduğu bilinmektedir.

Adalar İlçesi?nde yaşayan İstanbullular denizle çok yakın ve yoğun bir ilişki içindedir ve dolayısıyla denizin niteliğinin ve biyolojik yapısının değişmesinden, kalitesinin düşmesinden birinci dereceden etkilenmektedir.

2008 yılında İSKİ tahliye hattındaki hata yüzünden Heybeliada Çam Limanı uzun süre büyük bir kanalizasyon kirliliğiyle karşılaşmıştır. Daha önce de benzer şekilde Büyükada Kumsal mevkiinde Adalıların denize girdiği noktada İSKİ tahliye hatası sonucu denizde yüzenlerin üzerine kanalizasyon
boşalmıştır. Deniz kirliliğinin belirgin bir ifadesi olarak Sedefadası ve Büyükada arasındaki deniz, Niandros (Tavşan Adası) kıyıları ve Kurşun Burnu mevki (ki özellikle bu son iki bölge Adalıların her zaman midye topladığı alanlardır) artık yüzülemez olmuştur.

Derneğimiz Marmara Denizi suyundaki bu kirliliği ve nedenlerini kaygıyla izlemektedir. Bunun önemli bir bölümünü kamu kuruluşlarının, özellikle belediyelerin ve İSKİ? nin bu konudaki çalışmaları, ölçümleri ve bilimsel tahlilleri oluşturmaktadır.

İSKİ?yle ilgili olarak:

1. İSKİ Adalar ilçesindeki atık suyu (kanalizasyonu) hangi yoğunlukta Adalar çevresinde hangi noktalara boşaltmaktadır? Bu konudaki kesin ve ayrıntılı bilginin derneğimize iletilmesini istiyoruz.

2. Bu tahliyenin deniz suyunun kirlenmesi üzerindeki etkisi konusunda İSKİ? nin elinde bilimsel rapor var mıdır? Varsa bu raporun tüm ayrıntılarıyla derneğimize iletilmesini istiyoruz. İSKİ?nin elinde böyle bir rapor yoksa böyle bir rapor oluşturulması planlanmış mıdır ve eğer planlanmışsa bunun
içeriği ve zaman planı nedir?

3. Bu tahliyenin deniz kirliliği üzerindeki etkisi hangi aralıklarla ne şekilde izlenmekte ve ölçülmektedir ve yapılan tahlillerin bilimsel sonuçları nelerdir? İSKİ?nin elinde olması gereken bu sonuçların son 5 yılı kapsayan ayrıntılı ölçüm değerleri ve sonuçlarını yorumlarıyla birlikte
istiyoruz. Müdürlüğünüzün elinde böyle ölçümler yoksa bu ölçümlerin oluşturulması için yapılmış bir plan ve zamanlama var mıdır? Varsa derneğimize bu plan ve zamanlamanın bildirilmesini istiyoruz.

4. Adalar ilçesinden denize boşaltılan kanalizasyon ne şekilde arıtılmakta ve arıtma sonucu ortaya çıkan atık ne şekilde tahliye edilmektedir?

Bu soruların cevaplarını içeren rapor ve belgelerin ivedilikle derneğimize
ulaştırılmasını rica ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org <http://www.adalarkoruma.org/>
Güzeller Sokak No. 30 Büyükada – İstanbul


İSKİ’nin Dilekçemize Vermiş Olduğu Cevap:

iski-01

iski-02