İmar Pılânlarında Pazar Yerleri


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 30
Konu: İmar Pılânlarında Pazar Yerleri
Büyükada, 06 Temmuz 2009

Mimarlar Odası İstanbul Kadıköy Şubesi Başkanlığı’na

Derneğimiz İstanbul Adalar İlçesi için hazırlanmakta olan 1/5000′lik planla
yakından ilgilenmekte ve planlamada Adalar’ın korunması ve Adalılar’ın
aleyhine bir yanlışlık yapılmaması için titizlenmekte ve bu planlamayı
yakından izlemek istemektedir.

İstanbul Mimarlar Odası’nın da bu konuda titizlik ve dikkat gösterdiği
derneğimizin bilgisi dahilindedir.

Bu mektupla söz konusu planlamanın yakından izlenmesi hususunda birlikte
çalışmayı öneriyoruz. Derneğimizin e-mail adresi ve web sayfası üzerinden
bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz. Odanızdan bu konunun takibiyle
ilgili kişinin bize e-mail adresiyle birlikte bildirilmesi haberleşmeyi ve
çalışmayı kolaylaştıracaktır.

Bir başlangıç olarak şu iki konuda bizi ivedilikle bilgilendirmenizi rica
ediyoruz:

1. Adalar İlçesi 1/5000 plan hazırlığı hangi aşamadadır? Bunun askıya
çıkarılması ve karara bağlanmasını atlamamak için izleme şeklinin ne olması
gerekir?

2. Adalar için özel bir önem taşıması açısından haftalık açık hava pazarı
yerlerinin ayrılması ve bunun planda gösterilmesi konusu hangi şehir
planlaması ilkelerine uygun olarak yapılmalıdır?

Adalar İlçesinin kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda aşırı
dikkat ve çaba göstermekte kararlı olan derneğimizi destekleyeceğinizi
umuyoruz. Saygılarımızla,

Arif Çağlar
(Başkan)

e-posta: arifcaglar@hotmail.com
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org


Mimarlar Odası Kadıköy Şubesinden gelen cevap

Tarih:17.07.2009
Sayı : 2009.07.009

İstanbul Adaları
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanlığı’na

İlgi : 07-07-2009 tarih, 2009.07.007 sayılı yazınız

İlgi yazınızda belirttiğiniz ; İstanbul İli ,Adalar ilçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hakkında , ilgili belediyesiyle yapılan görüşmede , plan hazırlıklarının devam ettiği ve yıl sonuna kadar onay aşamalarının bitirilmesinin hedeflendiği bilgisi alınmıştır.

Açıkhava pazar yerlerinin planda gösterilmesi ise , plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Bilginize sunarız.
Saygılarımızla

Mehtap İnan
Y.K Sekreter Üyesi


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 30
Konu: Plânda pazar yerleri seçimi
Büyükada, 06 Temmuz 2009

TMMOB
ŞEHİR PLÂNCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’na

Derneğimiz, İstanbul Adalar İlçesi için hazırlanmakta olan 1/5000′lik planla yakından ilgilenmekte ve planlamada Adalar’ın korunması ve Adalılar’ın
aleyhine bir yanlışlık yapılmaması için titizlenmekte ve bu planlamayı yakından izlemek istemektedir.

İstanbul Şehir Plâncıları Odası’nın da bu konuda Derneğimize yol göstermesi ve yardımcı olması Derneğimizin dileğidir.

Bu mektupla söz konusu planlamanın yakından izlenmesi hususunda birlikte çalışmayı öneriyoruz. Derneğimizin e-mail adresi ve web sayfası üzerinden bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz. Odanızdan bu konunun takibiyle ilgili kişinin bize e-mail adresiyle birlikte bildirilmesi haberleşmeyi ve çalışmayı kolaylaştıracaktır.

Bir başlangıç olarak şu iki konuda bizi ivedilikle bilgilendirmenizi rica ediyoruz:

1. Adalar İlçesi 1/5000 plan hazırlığı hangi aşamadadır? Bunun askıya çıkarılması ve karara bağlanmasını atlamamak için izleme şeklinin ne olması gerekir?

2. Adalar için özel bir önem taşıması açısından haftalık açık hava pazarı yerlerinin ayrılması ve bunun planda gösterilmesi konusu hangi şehir planlaması ilkelerine uygun olarak yapılmalıdır?

Adalar İlçesinin kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda aşırı dikkat ve çaba göstermekte kararlı olan derneğimizi destekleyeceğinizi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Arif Çağlar
(Başkan)

e-posta: arifcaglar@hotmail.com
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org