Birinci müracaat:


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  : 4
Konu: Şartname Hak.

Büyükada. 21 Şubat 2009

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Adalar İlçesinin, yükleniciye ihale edilmiş olan çöp toplama işlerine aid şartnamesinin bir kopyasını, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu emredici hükümlerine istinaden,  İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği?ne verilmesini taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada        İstanbul


Birinci müracaata verilen cevap:

 cop-01


İkinci müracaat:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  : 13
Konu: Çöp toplatılmasıyla ilgili sözleşme ve şartname

Büyükada, 23 Mart 2009

ADALAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na

İlgi: 10.03.2009/300 sayılı cevabınız

Adalar İlçesi’nin yükleniciye ihale edilmiş olan ve içinde bulunduğumuz 2009 yılını da kapsayan çöp toplama ve temizlik hizmetlerine ait:
1- Genel İdari Şartname,
2- Hizmet Alım Sözleşmesi,
3- Özel Teknik Şartname’lerinin
birer kopyasını 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu emredici hükümlerine istinaden  İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği?ne verilmesini taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


ikinci müracaatın red edilen resmidir:

 

cop-02

cop-03

cop-04

 

Üçüncü müracaat:


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  :
Konu: Çöp toplatılmasıyla ilgili sözleşme ve şartname ve dilekçe iadesi

Büyükada, 20 Nisan 2009

ADALAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na

İlgi: 10.03.2009/300 sayılı cevabınız

21. Şubat. 2009 tarih 4 sayılı müracaatımıza ?İlgi: 24.03.2009 tarih ve 369 sayılı yazınız? gibi ilgili olmayan bir tarih ilişkisi kurularak, yürürlükte olan şartnamenin verilmesi yerine, tarih hataları yapılarak dilekçemiz adeta istiskal edilmiştir.

Bunun üzerine derneğimiz 23 Mart 2009 tarihinde 13 sayılı ikinci bir yazıyla ve 24.03.2009 tarihli posta aracılığıyla belediyenize bir müracaatta daha bulunmuşdur.

Ancak, Büyükada postahanesinin 30.03.2009 tarihli ihbarnamesinin elimize geçmesi ile iade edilen zarfın üzerindeki ?Evrakı almağa yetkili Yazı İşleri Müdürü Kudret Tunç almadığından merciine iade? emr-i vakisi  ile karşılaşılmıştır.

Bu itibarla dilekçemizi bir kere daha tekrar ederek;

Adalar İlçesi’nin yükleniciye ihale edilmiş olan ve içinde bulunduğumuz 2009 yılını da kapsayan çöp toplama ve temizlik hizmetlerine ait en son:
1- Genel İdari Şartname,
2- Hizmet Alım Sözleşmesi,
3- Özel Teknik Şartname’lerinin
birer kopyasını 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu?na istinaden  İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği?ne verilmesini taleple emir ve müsaadelerinize keyfiyeti de bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Eki:
1- İade edilen evrakın aid olduğu zarf fotokopisi
2- İade edilen mazrufun sureti

Adres:                  İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30 Büyükada – İstanbul


Üçüncü müracaata verilen cevap:

cop-05

Bu dosya dernek tarafından incelendikten sonra, çıkan sonuçlar adalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.


4. MÜRACAAT:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı  :58
Konu: Adalar ilçesinde çöp sorunu
Büyükada, 1 Ağustos 2010

ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’na

Adalar Belediyesi
Maden Mahallesi Altınordu Cad. No:21 Büyükada/İSTANBUL
Tel.: 0216 382 2725 / 0216 382 7850
Faks: 0216 382 2725 / 0216 382 6785
fen@adalar.bel.tr / adalar@bel.tr

Adalar?da çöp sorunu bugüne kadar olması gereken uygar şekliyle çözülememiştir. Çöp sorununun sağlık açısından olduğu kadar estetik açıdan da önem taşıdığını ayrıca belirtmeye gerek yoktur.

Çok kısa olarak görünen olumsuzluklar:

– Büyükada çarşı içi her zamanki gibi pistir, esnafın da çöp ve temizlik konusundaki duyarsızlığı da dahil olmak üzere, çöp toplanması yetersizdir; çöp toplama işleminin halkın ve esnafın çarşıda bulunduğu saatte yapılması yanlıştır; özellikle sıvı atığın çok olduğu çarşı ve lokanta çöplerinin üstü açık kamyon ve kamyonetle toplanması yanlıştır ve belediye kurallarına aykırıdır.

– Çöp konteynerinin çoğunun ya kapağı kırıktır, ya kapakları kullanılmaz haldedir ya da kapağı hiç yoktur, ayrıca kapağı olan konteynerlerin kapağını çöp toplayan çöpçü çöpü aldıktan sonra kapatmamaktadır.

– Galvanize saçtan uyduruk ve ucuz şekilde üretilmiş çöp konteynerleri çöp toplamak için yanlış araçtır. Çöp atmayı kolaylaştıran, kapağı pedalla açılan daha küçük boyda 2 tekerlekli plastik çöp bidonları var, bunlar kullanılabilir. Fazla uzağa gitmeye gerek yok, Kadıköy Belediyesi bu bidonları kullanıyor. Koyu yeşil renkte, Kadıköy?de her yerde görebilirsiniz. Üstelik bu bidonlar yaz ve kış aylarında değişik sayılarda dağıtılabilir.

– Çöp toplanması ve nakliyesiyle ilgili ihalenin şartları arasında bulunan ?Adalar?ın cadde, sokak ve açık pazar yerlerinin el ve makineyle temizlenmesi? ve ?çöp konteynerlerinin yıkanması-dezenfekte edilmesi? asla
gereği gibi yerine getirilmemektedir.

– Devasa bir çöp kamyonu gereksiz bir gürültü, görüntü ve egzos kirliliği yaratarak, bir de üstelik sokaklarımızdaki ağaç dallarını zedeleyerek çöp toplamaktadır.

– Arazöz görünümü verilmiş, gürültü ve egzos kokusuyla rahatsızlık vermekten başka hiçbir işe yaramayan araçtan vazgeçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tip temizlik araçlarının şöferlerin oturduğu evlerin önüne park etmeleri, gece
yarısı dahil istedikleri saatte görev yapmadan bu motorlu araçlarla gezintiye çıkmaları ve yolcu taşımaları belediye tarafından yasaklanmalı ve denetlenmelidir.

Bütün bunların sonucu olarak:

– Adalar?ın görünümü hızla kötüleşmekte, gecekondu semtlerinin pisliğine yaklaşmaktadır. Toplanmayan çöpün çıkardığı kokunun verdiği alışılmadık rahatsızlık ayrıca büyük bir sorundur.

– Yanlış şekilde toplanan ya da hiç toplanmayan çöp sağlığa zararlıdır, her türlü mikrop ve hastalığa yataklık yapmaktadır

– ayrıca sinek, sivrisinek, tatarcık gibi rahatsızlık veren uçkunların yaşamasına neden olmaktadır.

– Toplanmayan, yerlere dağılmış ve kapaksız çöp konteynerleri hayvanlar için de zararlıdır. Çöp yiyen hayvanlar uyuz olmakta, hasta olmakta, sakatlanmakta, erken ölmekte ve ölmeden önce yürekler acısı bir görünüş arzetmektedir. Çöpten beslenen hayvan sadece kedi, atlar, inek, köpe, martı,
karga değildir, diğer bilumum hayvanat çöp yemektedir. Hayvanlar açlıktan plastik çöp torbasını bile yemektedir. Adalar için büyük bir zenginlik olan hayvanları sağlıklı bir şekilde koruyabilmak için çöp sorununun en uygar şekliyle çözülmesi gerekir.

– Ayrıca çöp sorunun dolaylı bir parçası olan ve bunun da ötesinde bahçelere zarar veren ve Ada yollarında tehlike yaratan başıboş inek ve atların denetim altına alınması için Belediye?ye yazdığımız dilekçeye bu sorunun 2009 yılının Ekim ayına kadar çözüleceği cevabı gelmişti. Sorun hâlâ çözülememiştir.

Adalar Belediyesi bu sorunları pekala Adalar?a yakışır şekilde çözebilir.
İsveç?teki kardeş belediyeye yapılan gezilerde o beldelerin temizliği ve çöp sorunun nasıl çözüldüğü muhakkak görülmüştür. Nerede kaldı ki bunun için İstanbul?un Adalar?dan çok daha temiz birçok ilçesini ziyaret etmek de yeterli olacaktır.

Belediyemizin çöp sorunu çözeceğine inanmak istiyoruz. Çöp sorunuyla çok yakından ilişkisi olan sinek, sivrisinek gibi uçkunlarla mücadelede ilaç püskürtülmesinden vazgeçilmiş olması son derece önemlidir. Sivrisinekle mücadele bahanesiyle zehirli ve kanserojen olduğu bilinen ve doğanın dengesini bozan ilaçlamadan vazgeçilmesi konusunda beledeyimizin diğer
Anadolu Yakası belediyeleriyle birlikte almış olduğu bu kararı kutluyoruz.

Çöp toplanmasıyla ilgili ihale konusunda satın alınacak kent temizliği hizmeti olarak 2009 yılı sonuna kadar tanımlanmış olan:
Yaz döneminde:
27 araç, 160 personel (4 Bölge Sorumlusu, 1 Usta/Yağcı, 25 şoför,116 süpürgeci, 10 park temizlik işçisi, 4 yıkama işçisi olmak üzere 130 vasıfsız personel)
Kış Döneminde:
21 araç, 110 personel (4 Bölge Sorumlusu, 1 Usta/Yağcı, 20 şoför, 71 süpürgeci, 10 park temizlik işçisi, 4 yıkama işçisi olmak üzere 85 vasıfsız personel)  asla beklenen temizliği sağlayamamıştır. 2009 yılı sonuna kadar bu sayıda araç ve personelle çözülemeyen sorunun 2010 yılı yazı ortasına kadar hangi sayıda araç ve personelle çözülemediğini bilmiyoruz ve derneğimize şu soruların cevaplarının ivedilikle iletilmesi istiyoruz: Adalar ilçesinde çöplerin ayrıştırılarak toplanması ve nakledilmesiyle ilgili bir plan var mıdır, varsa bu planın uygulamaya konmasıyla ilgili zaman planı nedir. Bu planın ayrıntılı içeriği ve uygulanmasıyla ilgili zaman planının derneğimize iletilmesini istiyoruz.

Arif Çağlar
(Başkan)


4. MÜRACAATIMIZA VERİLEN CEVAP:

cop-06

 

cop-13

 

cop-12

 

cop-11

 

cop-10 cop-09 cop-08 cop-07