Arif ÇAĞLAR’ın 28.08.2019 tarihinde “Adalar Ulaşım Çalıştayı”ındaki konuşması


Sayın Misafirler,

Bugün paha biçilmez ilçemizi tanımak, ulaşım sorunlarını öğrenmek ve çözüm aramak için buraya kadar zahmet etmişsiniz, teşekkür ederiz, hoş gelmişsiniz.

Kısaca kendimi tanıtayım: Ben üç beş yıllığına görevli olarak tayinle ya da mahalli seçimlerin rastlantısıyla Adalar İlçesi’nde bulunmuyorum; nüfusum ailemle birlikte Adalar’a kayıtlıdır ve İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği başkanıyım. Derneğimiz Adalar İlçesi’nde 10 yılı aşkın bir süredir Adalar’ın kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışan ve bu ilçenin bundan başka hiçbir hedefi olmayan tek derneğidir.

Toplantının ilan metninde yazılı olduğu gibi “Adalar’ın ulaşım sorunlarının ele alınarak çözüm önerilerinin yer alacağı” toplantıya iyi bir başlangıç olacağını düşündüğüm çok kısa bir iki cümle söylememe izin verin.

Herşeyden önce faytonlar ve atlar konusunda bilgi eksikliği olanlara sunabileceğiniz, at, atçılık, fayton konusunda uzman ve Adalar’ı temelden tanıyan Melda Keskin ve Mahir Başdoğan’ın kaleme almış olduğu bir metini ve faytonların düzgün olarak çalışması için konunun uzmanı kalite kontrol mühendisi Şahika Savran’ın “Fayton Taşımacılığı Uyguyama Esasları”nı altışar örnek olarak masalara bırakıyorum. İstediğiniz sayıda çoğaltabilirsiniz. Bu önemli metinler hem Adalar İlçesi halkının hem de İBB dahil Adalar’da görevli tüm kurumların bilgisi dahilindedir. Derneğimizin Adalar’ın faytonları ve ulaşımıyla ilgili yıllardır sürdürdüğü tartışma ve mücadeleyi Adalar Postası’nın internet sayfalarında ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz, bu metinleri orada bulabilirsiniz. Metinlerin yazarlarının uzun yıllardır birlikte çalıştığımız derneğimizin üyeleri olduklarını da belirteyim.

Bildiğiniz gibi Marmara Takım Adaları bütünüyle 1973 yılı ve sonrasında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun almış olduğu çok doğru kararlarla Marmara Takım Adaları Doğal ve Kentsel SİT BÜTÜNÜ ilan edilmiştir ve bu karar 2863 sayılı yasada ifadesini bulmuştur. Adalarımız 1984 yılı Mart ayından bugüne kadar bu yasayla ve bu yasaya bağlı olarak Anıtlar Yüksek Kurulu ve buna bağlı İstanbul Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla korunmaktadır. Adalar İlçesi’nde yaşamın hemen hemen her yanını kapsayan bu yasanın hayatımızı düzenleyen özelliğini her Adalının olduğu gibi, adamıza görevli ya da ziyaretçi olarak gelenlerin de, Adalar’a çözüm aramak isteyenlerin de bilmesi gerekiyor. Uygar insanlarının birbirlerinin boğazına sarılmadan barış içinde bir arada yaşayabilmeleri için yasaları vardır, bu yasalara harfiyen uyarlar, bu yasaları hukuk devletinin gereği olarak harfiyen uygularlar.

İstanbulumuzun bu nadide ilçesi son 12 yıl içinde ulaşımla ilgili koruma ilkeleri, kararları ve yasaların uygulanmadığı, insanların birbirlerinin boğazına sarılacak derecede kaba gücün egemenliğiyle karşı karşıya kaldığı bir ilçe haline getirilmiştir. Koruma yasa, ilke ve kararlarına göre Adalar’da motorlu araç kullanımı (çok sınırlı sayıda kamu görevi aracı ve ancak acil durumlarda kullanılmasına izin verilen hasta ve engelli araçları dışında) yasaktır. Böyle olmasına rağmen son 12 yıldır yasaları geçerli kılmakla görevli kaymakamlık ve ancak yasalara göre yönetmek ve görev yapmak zorunda olan İBB ve Adalar Belediyesi tarafından konuyla ilgili yasa ve kararlar kasıtlı olarak savsaklanmaktadır. Adalar ilçesi yasaya aykırı motorlu araç kullanmak isteyenlerin kaba kuvvetine terk edilmiş durumdadır.

Eminim ki bu toplantıya katılan her iki belediye, ilçede yasaları uygulamakla görevli kaymakamlık ve bu kuruma bağlı müdürlükler ve nihayet bu salonda bulunan hiç kimse yasalara muhalefet etmek istemeyecektir, istemez, hukuk devletinin gereği olarak isteyemez. İkincisi demokratik hiçbir toplumda ilçe halkının kendi sorunları o halk dışlanarak tartışılmaz, çözüm aranmaz, karar alınmaz. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinden sonra bu konuda uzun yıllardır yaşanan kötü belediye yönetimi alışkanlıklarının artık terk edilmiş olması gerekirken bu toplantının hazırlığı, ilanı, daveti ve çalışma masalarının oluşturulma şekli ne yazık ki bunun aksini gösteriyor. Toplantının amacı, içeriği ve yapılış şekli Adalılar’ın bilgisi dışında bırakılırken, yasaya aykırı olarak motorlu araç üreticilerinin Adalar’a ulaşım çözümü aramaya çağrılmış olması bile bunu en açık şekilde göstermektedir.

Adaların tek yasal ulaşım aracı olan fayton konusu toplantının tartışma başlıkları arasına alınmamıştır. İBB ve Adalar Belediyesi uzun yıllardır motorlu araç hevesi içinde motorsuz araç olan faytonlara düşmanlık etmekte, halkı motorlu araç kullanımına teşvik etmektedir. Adalar Belediyesi faytonlarla ilgili hiçbir çalışma yapmamakta, hiçbir girişimde bulunmamaktadır; İBB ise, görevi olan denetleme sorumluluğunu bir yana bırakıyorum, uzun yıllardan beri faytonları ortadan kaldırmanın yasalara aykırı uygulayıcısı olarak faytonlara her yıl yenilemesi gereken ruhsatı vermemekte, fayton sürücü ehliyetlerini yenilememekte, yasaya aykırı olmasına rağmen motorlu araç trafiğini Adalar’a yerleştirmek için yasal olan fayton ulaşımını illegaliteye, yasa dışına itmektedir. İstanbul’un hangi ilçesinde, Türkiye’nin hangi vilayetinde halk ehliyetsiz sürücüler elinde ruhsatsız ulaşım araçlarına binmek zorunda bırakılmaktadır? Adalar ilçesinde yıllardır durum budur. Sorumlu ve görevli kurumların yasalara bu şekildeki muhalefeti görülmüş şey değildir.

İşte bu durumda şimdi burada bu konuda yapılması gereken asıl çalışmanın ne olması gerektiğini ilan etmek ve yasalara saygısı olan yurttaşlar olarak hepinizi şu çalışmaya davet ediyorum: Ulaşımda kaba kuvvet gösterisinin hüküm sürdüğü ilçemizde koruma yasa ve kararları tavizsiz  olarak uygulanıncaya kadar, hemen şu andan itibaren motorlu araçlar kaymakamlık ve her iki belediyenin marifetiyle derhal ilçeden uzaklaştırılıncaya kadar, yasanın tartışılmaz emri kesin şekilde yerine getirilinceye kadar bu salonda bulunan herkes yasalara saygısı nedeniyle ulaşım konusunda ilk önce bu yasal zorunluluğun yerine getirilmesini istemek zorundadır. Önce yasa uygulanacak, namuslu ve dürüst yurttaşlar olacağız, sonra Adalar İlçesi halkının açık bilgisi ve tartışmasıyla birlikte her türlü sorunu çözebileceğimiz toplantılar düzenleyeceğiz. Buyrun.

Arif Çağlar

(28.08.2019)


İndir